Bảng giá bài viết PR trên Teenviet.net

Gửi
  Teenviet.net là blog giải trí hướng tới giới trẻ có độ tuổi từ 18 - 25 tuổi với những chuyên mục gần gũi như Hot teen, đời sống giới trẻ, giải trí và skincare. Hiện tốc độ phát triển của Teenviet.net đang ổn định và xây dựng được thương hiệu vững chắc với giới trẻ.


  BÀI VIẾT PR CÁ NHÂN


  Đây là dạng bài viết nhằm quảng cáo hình ảnh hay sản phẩm của một cá nhân, không dành cho đối tượng là doanh nghiệp/tập thể/tổ chức muốn quảng cáo nhãn hiệu của mình. 

  - Bài viết dưới 500 chữ, không quá 5 ảnh và 1 video giá 500.000 VNĐ.
  - Bài viết dưới 1000 chữ, không quá 10 ảnh và 2 video giá 750.000 VNĐ.
  - Bài viết trên 1000 chữ, không giới hạn số lượng ảnh và video giá 1.000.000 VNĐ.
  - Bài viết chất lượng định dạng Spotlight không giới hạn hình ảnh và video giá 1.500.000 VNĐ.

  BÀI VIẾT PR DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC


  Đây là dạng bài viết nhằm quảng cáo cho sản phẩm hay sự kiện của các doanh nghiệp/tổ chức.

  - Bài viết dưới 500 chữ, không quá 5 ảnh, 1 textlink và 1 video giá 1.500.000 VNĐ.
  - Bài viết dưới 1000 chữ, không quá 10 ảnh, 1 textlink và 2 video giá 1.750.000 VNĐ.
  - Bài viết trên 1000 chữ, không giới hạn số lượng ảnh, textlink và video giá 2.000.000 VNĐ.
  - Bài viết chất lượng định dạng Spotlight không giới hạn hình ảnh và video giá 4.000.000 VNĐ.

  Lưu ý: Những bài viết PR đã được đăng tải sẽ tồn tại mãi mãi trên hệ thống của Teenviet.net.

  Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Homin.vn@gmail.com
  Mobile: 0388 440 622
  [full_width]